Losplek

  • Elementen horen rechtop en op een draagkrachtige vlakke ondergrond te staan;
  • Voorkom dat elementen kunnen omvallen door bij meerdere lagen elementen voldoende verspringing aan te houden en/of een pallet aan het uiteinde te plaatsen;
  • Wij plaatsen niet meer dan drie lagen elementen en niet meer dan twee lagen pallets op elkaar. Oppert u de elementen opnieuw? Zorg er dan voor dat u de geopperde elementen opnieuw opsluit met pallets;
  • Leg panlatten tussen de verschillende lagen, dan staan de elementen ook stabieler.