Levering op de bouwplaats

  • Stem speciale leveringen tussen 6.00 en 7.00 uur vroegtijdig af met de afdeling logistiek;
  • Geef de chauffeur duidelijk aan op welke plek hij moet lossen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze plaats duidelijk aan te geven;
  • Vrachten lossen buiten reguliere werktijden is alleen mogelijk op afspraak;
  • Leg panlatten tussen de lagen elementen om schade aan hoeken van elementen te voorkomen. Hulp bij het lossen is dan noodzakelijk;
  • Na het lossen tekent de uitvoerder de afleveringsbonnen;
  • Controleer of het geleverde overeenkomt met uw bestelling. Neem voor vragen of klachten over de geleverde producten binnen 24 uur contact op met de afdeling logistiek;
  • Dek in natte perioden de geleverde materialen zo snel mogelijk af.