Levering op de bouwplaats

  • Geef de chauffeur duidelijk aan op welke plek hij moet lossen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze plaats duidelijk aan te geven;
  • Voor levering, gewenst op een specifiek tijdstip, dient minimaal 2 werkdagen voor levering overleg plaats te vinden met onze afdeling Logistiek. De afgesproken aankomsttijden worden zoveel als mogelijk nagestreefd maar kunnen in verband met onvoorziene situaties niet worden gegarandeerd;
  • Als er eisen gelden voor transport, zoals bijvoorbeeld aanvoer met kleine vrachtwagens of in milieuzones. Meld dit dan voor start van het project;
  • Vrachten lossen buiten reguliere werktijden is alleen mogelijk op afspraak;
  • Leg eventueel panlatten tussen de lagen elementen om schade aan hoeken van elementen te voorkomen. Hulp tijdens het lossen is dan noodzakelijk;
  • Na het lossen tekent de uitvoerder de afleveringsbonnen;
  • Controleer of het geleverde overeenkomt met uw bestelling. Neem voor vragen of klachten over de geleverde producten binnen 24 uur contact op met de afdeling Planning & Logistiek;
  • Dek in natte perioden de geleverde materialen zo snel mogelijk af.