Levering en losplaats

Een mooie en onbeschadigde wand wordt alleen verkregen bij voldoende aandacht aan  opslag en het opperen van de producten. Zorg voor een juiste ondergrond op de losplek en dek de producten in natte perioden goed af. Om de levering en het retour halen van spullen goed te laten verlopen, maken wij vooraf graag duidelijke afspraken. Dit alles vindt u in de richtlijnen, zoals in de verwerkingsinstructies staan beschreven.