Eisen losplaats

  • De losplaats moet bereikbaar zijn via een verharde weg en schoon, vlak, droog en voldoende draagkrachtig zijn;
  • Per vracht volstaat een vlakke ondergrond van 2,5 x 12 m. Leg voor het plaatsen van de elementen twee rijen baddingen of dubbele steigerplanken neer (hart op hart 70 cm);
  • Vanuit Calduran plaatsen chauffeurs de elementen maximaal drie lagen op elkaar. Producten op pallets mogen maximaal twee lagen hoog worden gelost. We eindigen trapsgewijs of we plaatsen de pallets met passtukken op
    de kop van de stapel hele elementen. Daarmee wordt voorkomen dat elementen of blokken kunnen vallen;
  • Ook al zijn bouwplaatsen afgesloten en verboden voor derden, houd er rekening mee dat kinderen buiten werktijden de bouwplaats kunnen betreden en op stapels kunnen klimmen.