Constructieve loodvoegverbinding

Een constructieve verbinding van twee wanden zoals een penant met een bouwmuur voert u bij voorkeur uit als gelijmde voeg (loodvoeg). Uit onderzoek van TNO Bouw blijkt dat dit verwerkingstechnisch de beste optie is. Een samenvatting van het onderzoek kunt u opvragen bij onze afdeling Techniek & Advies.

In het onderzoek staan de voorwaarden waaraan de aansluiting moet voldoen:

  • Verlijm de aansluiting vol en zat;
  • Neem in de verbinding om de 650 mm (max.) een rvs lijmkoppelstrip op. Gebruik bij wanden dikker dan 150 mm twee lijmkoppelstrippen naast elkaar.

Voor hoge woongebouwen en utiliteitsgebouwen (kantoren, zorgcentra enz.) gelden hogere veiligheidsmarges en treden vaak ook hoge schuifkrachten op. Daarom wordt geadviseerd bij woongebouwen van meer dan drie bouwlagen en bij utiliteitsgebouwen de wanden van de benodigde stabiliteitskernen onderling te vertanden. Wanden van liftschachten ook vertand uitvoeren en minimaal in druksterkteklasse CS20 in verband met optredende horizontale (dynamische) belastingen van de liftinstallatie.