Brandwerendheid

Bij brandwerende wanden zullen dilataties, aansluitdetails en doorvoeringen brandwerend moeten worden uitgevoerd. Dicht kleine openingen in de wand zoveel mogelijk met een mortel af. Gevulde dilataties vullen met een brandwerend materiaal zoals bijvoorbeeld steenwol of een brandwerende PUR-schuim. Deze kunnen dan afgewerkt worden met een visuele afwerking zoals een afdeklat.

Brandwerendheid kalkzandsteen wanden tot 3,0 m hoog, volgens NEN 6069 en NEN-EN 1364-1