Afspraken levering

  • Met de afdeling Planning & Logistiek maakt u een afspraak over de levering;
  • Voor aanvoer van de vracht richt u een losplaats in. Voor de eisen hiervan zie punt 2: Eisen losplaats;
  • Standaard vervoert een vrachtauto met een laadvermogen van 30 ton circa 14.000 bwf/16 m³ kalkzandsteen of 11.800 bwf/13,3 m³ Hoogbouwelementen. Is de bereikbaarheid van de losplaats beperkt? Dan kunt u een kleinere vrachtwagen laten komen. Houd dan wel rekening met aanvullende transportkosten.