Afspraken levering

  • Met de afdeling Planning & Logistiek maakt u een afspraak over de levering;
  • Voor aanvoer van de vracht richt u een losplaats in. Voor de eisen hiervan zie Eisen Losplaats;
  • Standaard rijdt een vrachtauto met een laadvermogen van circa 14.000 bwf (basiswaalformaat) wat overeenkomt met ca. 30 ton of 16 m³ kalkzandsteen of 13,5 m³ Hoogbouwelementen. Is de bereikbaarheid van de losplaats beperkt? Dan kunt u een kleinere vrachtwagen laten komen. Houd rekening met aanvullende transportkosten.