Aanvullende maatregelen tegen energieverlies

Om te voldoen aan de steeds strengere eisen voor warmte isolatie en luchtdichtheid worden onderstaande aandachtspunten genoemd, waarmee energieverlies wordt tegengegaan.

  • Isolatie moet strak op kalkzandsteen aangebracht worden. Haal daarom alle lijmbaarden weg. Een luchtspleet tussen de muur en de isolatie kan de thermische isolatiewaarde van de wand sterk verminderen;

  • Bouwmuren mogen niet door de lijn van het binnenspouwblad heen steken;
  • Plaats in de uiteinden van de ankerloze spouwmuur een strook minerale wol tussen de muurdelen om de spouw goed af te sluiten;
  • Het gevelkozijn rondom luchtdicht aansluiten op de kalkzandsteen wanden;
  • Bij luchtdichte wanden zonder wandafwerking de stootvoegen goed vol en zat verlijmen. Denk hierbij ook aan de wanden in kastruimtes of achter keukenblokken;
  • Grote beschadigingen van blokken of elementen en gaten zet u dicht met een metselmortel. Gebruik bij voorkeur een mortel met een watervasthoudend vermogen zoals Calduran Metselfix® of Calduran Kimfix®. Ook kunt u hiervoor de speciale Calduran reparatiemortel gebruiken.