Aanvullende maatregelen tegen energieverlies

Hieronder aanvullende aandachtspunten, waarmee energieverlies maximaal kan tegengegaan. Ook tijdens de bouwfase van een passief gebouw.

  • Isolatie moet strak op kalkzandsteen aangebracht worden. Haal daarom alle lijmbaarden weg.
  • Zet eventuele holle ruimtes, veroorzaakt door beschadigde kalkzandsteen, voor het aanbrengen van de isolatie dicht met mortel.
  • Bouwmuren mogen (vanwege bovenstaande twee punten) niet door de lijn van het binnenspouwblad heen steken.
  • Als de bouwmuur binnen de lijn van de spouwbladen staat: vul de ontstane ruimte met isolatiemateriaal.
  • Alle dilataties en wandaansluitingen rondom luchtdicht afwerken.
  • Pas bij voorkeur overal een afwerklaag toe, deze werkt als een goede afdichting van alle kieren en gaten.
  • Het gevelkozijn moet rondom luchtdicht aangesloten op de kalkzandsteen wanden. De huidige SBR kozijndetails geven aan dat tussen de spouwlat (of stelkozijn) en kalkzandsteen een gesloten cellenband aangebracht moet worden.
  • De dikkere lagen isolatie worden vaak in twee lagen aangebracht. Stem daarom het aantal spouwankers af op de verwerkingsrichtlijn en detaillering van de leverancier van het isolatiemateriaal (4-6 ankers/m²).