Zonnepark Calduran – Verkenning gestart

08-07-2021

Op donderdag 24 juni 2021 is een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid te verkennen van een zonnepark op onze zandplas in Hoogersmilde. De zandplas ligt deels op gebied van de gemeente Westerveld en deels in Midden Drenthe.

De betrokken partners zijn: Adamant Renewables, Bronnen VanOns, EnergieCooperatie Duurzame Smildes en EnergieCooperatie Westerveld en uiteraard Calduran als eigenaar van het zandmeer. Bijzonder is dat we, ondanks dit drijvende zonnepark, zand kunnen blijven winnen. Dat stelt echter wel extra eisen aan het zonnepark. Het project wordt kansrijk geacht en kent voor de partners veel aantrekkelijke opties die verkend gaan worden.

In het najaar zullen de EnergieCooperaties in nauwe samenspraak met ons en de ontwikkelaars een informatiebijeenkomst voor omwonenden organiseren. Tot die tijd meer informatie via de lokale pers, media en websites.

Foto V.l.n.r.: Jarie Steringa (Calduran), Ismael Bena (Adamant), Robert Mik (Calduran), Evert Blomsma (Westerveld), Godfried Westen (Smilder Stroom) en Pieter Bijlsma (Adamant).