W(oehoe), drie uilskuikens geboren!

21-05-2024

De oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en kan wel 65 tot 70 cm groot worden met een spanwijdte van 180 cm. De oehoe was bijna uitgestorven maar het aantal neemt tegenwoordig door extra aandacht voor natuurbescherming weer langzaam toe. Hier dragen wij graag ons steentje aan bij.

Grote hoogteverschillen in het landschap zijn voor oehoes aantrekkelijk om een broedplaats te zoeken. Zand is het grootste bestandsdeel van onze producten, wat onze productielocaties kenmerkt met enorme zandbulten. Op één van onze productielocaties zijn twee oehoes genesteld en zijn drie jonge uilskuikens geboren.

In samenwerking met de Oehoewerkgroep Nederland zijn de oehoe jongen geringd. Deze stichting doet onderzoek, houdt aantallen bij en geeft voorlichting. Met het ringen krijgen zij meer zicht in voortplantingssnelheid, trekbewegingen, doodsoorzaken en leeftijden van (terug)gevonden oehoes.

Vorig jaar werden er nog 80 oehoeparen in Nederland gesignaleerd. Dit jaar zouden dit zomaar 100 paar kunnen zijn. Dat de oehoe bij Calduran een plekje zoekt is wel bijzonder. Ze komen namelijk het meeste in het oosten en zuiden van Nederland voor.

Wij produceren met aandacht voor de natuur. We hebben aandacht voor biodiversiteit rondom onze winplassen en vinden  het belangrijk om te voorzien in natuurbehoud. We beschermen de oehoe zo goed mogelijk, zodat moeder uil haar jongen straks met een gerust hart uit kan laten vliegen.