Wet Kwaliteitsborging in de praktijk

20-05-2021

Calduran Kalkzandsteen volgt al jaren de actuele ontwikkelingen rondom de invoering van de Wet Kwaliteit Borging (WKB) en stimuleert haar relaties om deel te nemen aan proefprojecten. Reinbouw uit Dieren onderkende zelf ook nut en noodzaak van zo’n traject en besloot om het project 31 sociale huurwoningen die i.o.v. Woningcorporatie Talis in de wijk Woenderskamp te Nijmegen bij de gemeente Nijmegen aan te melden. Het ontwerp van de woningen is gemaakt door Weusten Liedenbaum Architecten uit Arnhem. Conceptontwikkelaar Roor de Gans van Reinbouw vindt dat zo’n oefening veel inzichten oplevert en bovendien ook nuttig valt te combineren met de dossiervorming rondom circulariteit en hergebruik van producten en grondstoffen.

Reinbouw heeft voor dit proefproject gedurende de voorbereiding en uitvoering nauwe contacten onderhouden met De Gemeente Nijmegen, de Nijmeegse Woningcorporatie Talis en Woningborg Toetsing en Toezicht.

De casco’s van deze 31 woningen zijn gebaseerd op ons elementensysteem, dat op een industriële manier als een prefab bouwpakket is aangeleverd op de bouwplaats.  Onze bouwbegeleider John Stroop heeft meerdere keren, samen met uitvoerder Cees de Vree op de bouwplaats gecontroleerd of lijmbedrijf Kroesen-Besselink de uitvoering volgens onze verwerkingsrichtlijn heeft uitgevoerd.

De manier waarop wij onze producten voorzien van documenten, de kwaliteit van de uitvoering rapporteren etc. sluit volledig aan op de randvoorwaarden welke vanuit de WKB worden gesteld.

In bijgaand artikel wordt uitvoerig verslag gedaan van het proefproject. Wat ons betreft een stimulans voor andere relaties om dit goede voorbeeld te volgen.

Bekijk voor meer informatie Wet Kwaliteitsborging in de praktijk | Reinbouw.