Wat is stapelbouw?

12-07-2021

Steenconstructies, hieronder kunnen we stapelbouw metselwerk en lijmwerk plaatsen. Stapelbouw is een van de oudste bouwmethoden. Zover bekend gebeurde dit al 10.000 jaar v. Chr. Maar wat is stapelbouw nu eigenlijk? 

Ondanks dat we de stenen/blokken en elementen door een metsel of lijmvoeg koppelen, controleren we een draagconstructie met alleen de drukcapaciteit, dit noem je dus stapelbouw. Bij niet- dragende wanden gebruiken we wel een beperkte trekcapaciteit.

De stabiliteit van een gestapelde constructie wordt beheerst door de zwaartekracht. Deze zwaartekracht introduceert een drukspanning en daardoor een geringe schijnbare treksterkte net zoals bij de wapening in een betonwand. Met dit principe wordt er naar steenconstructies gekeken zoals het hieronder genoemde werk in Alkmaar.

Referentieproject Ingenieursbureau Meijer & Joustra 

Via Ingenieursbureau Meijer & Joustra kwam de aanvraag voor het werk 50 app. a/d Muiderwaard voor aannemingsmaatschappij De Geus Bouw BV. Het werk behelst een appartementencomplex bestaande uit 6 bouwlagen in Alkmaar.

Er is door het ingenieursbureau de vraag bij Calduran neergelegd om de kalkzandsteendraagstructuur te ontwerpen. Uitgaande van windgebied 1 onbebouwd met vloeren van 280 mm breedplaatvloer die voor de schijfwerking zorg dragen. De volledige draagstructuur is opgezet in 300 mm CS12 kwaliteit en 214 mm CS20 kwaliteit kalkzandsteen. De hoofdstabiliteit kon volledig door het kalkzandsteen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn ook de langsgevels dragend uitgevoerd, hierdoor konden de belastingen vanuit de balkons op de vloerranden sterk worden beperkt. Volgens dhr. de Jonge van Meijer & Joustra waren ze blij met de advisering van Calduran wat duidelijkheid gaf of de constructie volledig in kalkzandsteen kon worden uitgevoerd. Ook De Geus Bouw BV was tevreden over hoe het project was verlopen. Uiteraard zijn er altijd verbeteringen mogelijk.

Bron: Edwin van Alstede, Bouwtechnisch adviseur Calduran.