Wat is openBIM?

05-10-2021

OpenBIM is een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van software die volledig is gebaseerd op open standaarden. Kortweg: Iedereen is vrij in de keuze van zijn eigen vertrouwde software. Uitwisseling van de BIM-modellen gaat middels de open standaard IFC.

IFC

IFC staat voor Industry Foundation Classes, een standaard die door BuildingSMART is ontwikkeld. Inmiddels is het een ISO 16739-1:2018 standaard. Vanuit modelleersoftware (bijvoorbeeld vanuit ArchiCAD, Revit, Allplan, etc.) kunnen de BIM-modellen als IFC worden geëxporteerd.

Deze IFC-modellen zijn vervolgens te bekijken voor verschillend gebruik. Typerend voor IFC is dat zowel de geometrie van de 3D-objecten, als ook de kenmerken en de relaties tussen de objecten wordt opgeslagen.

Zo kan bijvoorbeeld de opdrachtgever het model per bouwlaag raadplegen. Een werkvoorbereider zou per objecttype (bijv. de kalkzandsteen wanden), de diktes, kwaliteiten, enzovoort kunnen controleren.

Zie ook: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/

Import IFC4 is mogelijk!

Nu steeds meer modelleersoftware voor IFC4 wordt gecertificeerd zal IFC4 meer en meer de standaard worden.

Bij Calduran hebben we ons software daarop voorbereid We zijn in staat om IFC4 (Design Transfer View) te importeren voor de uitwerking van kalkzandsteenelementen.