Wat is Calduran Lateiservice?

21-10-2021

Bij de bouw van een kalkzandsteencasco is het gebruikelijk om ter plaatse van de gevelopeningen van dragende wanden, constructieve elementen in de vorm van stalen liggers of betonlateien toe te passen. In de meeste gevallen geeft men de voorkeur aan toepassing van  betonlateien, omdat daarmee de optredende belasting volledig in de wand kan worden opgevangen.

Omdat uit de praktijk blijkt dat het lastig is om deze producten van verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen, hebben wij  al meer dan 10 jaar een samenwerking met Vebo Beton & Staal, onder de naam Lateiservice. Met deze service nemen we bij het uitwerken van de kalkzandsteenwanden ook de betonlateien mee in het tekenwerk.  Een viertal constructeurs binnen Calduran stellen lateiadviezen op a.d.h.v. de wanduitslagen en zorgen er daarbij voor dat er een optimale wandindeling ontstaat. Hiervoor gebruiken wij de  rekensoftware van Vebo.

Optimalisatie Lateiservice door de jaren
In de loop der jaren is er veel gedaan om de Lateiservice verder te optimaliseren. In de beginjaren werden de lateien op basis van voorlopige wanduitslagen bepaald. Dit leidde  in het verdere traject tot veel wijzigingen.

Doordat we de lateien nu pas gaan berekenen op basis van de gecontroleerde wanduitslagen, is het niet meer nodig dat de aannemer de lateien op maatvoering en volledigheid controleert. Mochten er desondanks toch nog wijzigingen zijn  dan verwerken wij deze  automatisch.

De enige controle die gevraagd wordt is een controle op constructieve uitgangspunten door de hoofdconstructeur. Controle aan de hand van slechts een positieomschrijving per latei bleek erg omslachtig en tijdrovend. Om dit te vereenvoudigen leveren we nu bij het latei-advies plattegronden waarop de posities van de lateien en de betreffende wanden duidelijk te achterhalen zijn.

Type lateien
Het grootste deel van de toegepaste lateien is voorzien van voorgespannen wapening. Dit gaat om type SA (samenwerking met kalkzandsteen) en type ZV (zelfdragend). Indien er meer capaciteit of een bepaalde brandwerendheidseis gevraagd wordt, is er de mogelijkheid om uit te wijken naar traditionele wapening (type ZTW).

Daarnaast is ook mogelijk om  opties  zoals stekwapening, inkassingen, instortvoorzieningen, etc. mee te nemen in de lateien.

Stalen liggers
In de aangeleverde statische berekening zijn door de hoofdconstructeur vaak stalen liggers bepaald. Wij krijgen van aannemers dan de vraag of deze liggers ook vervangen kunnen worden door dragende betonlateien. Dit heeft veelal een praktische reden: de wand bestaat dan volledig uit steenachtig materiaal en is makkelijker af te werken.

Positie lateien

Wilt u meer weten over onze Lateiservice? Bekijk voor de voordelen van Lateiservice en het adviesblad verwerking lateien op https://www.calduran.nl/services/lateiservice of neem contact met ons op via +31 0341 464 000.