Wanneer gebruik je wandankers dilaterend?

12-07-2021

Niet-dragende wanden kunnen niet ongesteund worden uitgevoerd. De steun is nodig voor de eigen stabiliteit van de wand, maar in het geval van gevels ook om windbelastingen over te kunnen brengen. Om de steun te realiseren is het wandanker dilaterend ontwikkeld. 

Toepassing 

Door de ankers in de voegen op te nemen bij de aansluitende bouwdelen blijft de niet-dragende functie in tact terwijl er toch stabiliteit is. De ankers zijn toepasbaar in zowel de lintvoegen als de stootvoegen.

Met het anker kunnen koppelingen gemaakt worden tussen de kalkzandsteenwand en wanden gemaakt van andere materialen. Ook geldt dit voor koppelingen met bovenliggende vloeren, kolommen en liggers. Houd bij het uitwerken van deze koppelingen rekening met een minimale ruimte van 10 mm tussen de kakzandsteen en het aansluitende bouwdeel.

Meer over de nodige details van aansluitingen van niet-dragende kalkzandsteenwanden vind je in het adviesblad ‘dilataties en aansluitingen’.

Bron: Martijn van Ophoven, Bouwtechnisch adviseur Calduran.