NPR5070 wat is dat?

12-04-2021

Tijdens het maken van het constructieve ontwerp van een gebouw is het belangrijk dat de wanden constructief voldoen. Even belangrijk is het dat de wanden voldoen aan de geluidsisolatie volgens het bouwbesluit.

Om dit inzichtelijker te maken is er de NPR5070: 2005 “Geluidwering in woongebouwen”. Hierin worden wandgewichten opgegeven waarmee aan de geluidseisen kan worden voldaan. Door dit in het ontwerptraject mee te nemen kunnen eventuele wijzigingen in de uitvoeringsfase worden voorkomen.

Bij de grotere (hogere) appartementengebouwen zal vaak de wanddikte op basis van de draagkracht voldoende zijn om te voldoen aan de geluidseisen. In kleinschaligere projecten zal het vaak juist andersom zijn, de geluidsisolatie zal bepalend zijn voor de wanddikte.

In de praktijk gaan de gesprekken over de wanddikten in de uitvoeringsfase vaak om de volgende wanden:

  • Binnenspouwbladen (gevels) evenwijdig aan de overspanningsrichting van de vloer, waar de vloer wel op komt te rusten.
  • Stabiliteitswanden in de appartementen.
  • Dragende eindgevels bij kleinschalige gebouwen.
  • Scheidingswanden met de algemene ruimten van het gebouw.

In de genoemde voorbeelden gaat het eigenlijk altijd om de verticale geluidsoverdracht tussen de boven elkaar gelegen appartementen.

Op onze website hebben wij een overzicht van de geluidsisolatie die u kunt verwachten van onze wanden, https://www.calduran.nl/kennisbank/geluid.

Wij kunnen u ook ondersteunen gedurende de verschillende fasen van het project. Op basis van de normen, onze kennis en ervaring kunnen wij uw project beoordelen op een juiste dikte van de kalkzandsteen en de geluidseisen. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Techniek en Advies via bouwtechniek@calduran.nl of 0341-464 004.

Door: Martijn van Ophoven, constructeur  van de afdeling Techniek & Advies