Vernieuwde ILS kalkzandsteen

06-10-2021

In navolging van de BIM Basis ILS is de ILS kalkzandsteenwanden vernieuwd. ILS staat voor Informatie Leverings Specificatie en heeft als doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld.

De nieuwe ILS kalkzandsteenwanden is een aanvulling op de BIM Basis ILS en is op dezelfde overzichtelijke manier opgezet. De hoofdstukken worden als tegels getoond waarop kan worden doorgeklikt voor de toelichting. Er is ook een pdf beschikbaar.

De ILS Kalkzandsteenwanden is te vinden op  BIM ILS – Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform en ook is er een voorbeeldmodel in IFC-bestand beschikbaar.