Use-case kalkzandsteen

17-10-2022

Vanuit het BIM loket wordt er samen met marktpartijen constant gekeken naar hoe de samenwerking en onderlinge uitwisseling van data kan worden verbeterd. Met deze gedachte zijn er verschillende Use-Cases uitgewerkt.

Bij een Use-case wordt gekeken naar: hoe kun je van initiatief tot realisatie het beste met een BIM model omgaan? En wie is op welk moment verantwoordelijk voor het model? Ook voor het moduleren van kalkzandsteen is een dergelijke Use-Case opgezet . Calduran is gevraagd om hier vanuit het VNK (Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform) aan bij te dragen.

Wat staat er in de Use-case kalkzandsteen?
Samen met enkele constructeurs, aannemers en BIM specialisten is er gekeken naar: Hoe moeten we omgaan met niet-dragende wanden in een constructief model? En hoe dient de informatie uiteindelijk aangeleverd te worden voor productie? Vanuit de ketensamenwerking is het voor Calduran, als leverancier, van belang om zo vroeg mogelijk in het proces betrokken te worden. Daarmee wordt voorkomen dat aanpassingen pas kort voor productie inzichtelijk worden.

Er  is besloten om de Use-Case uit te werken voor 3 verschillende processen: aanbestedingen, utiliteitsbouw en grondgebonden woningen. Als vervolg hierop zal Hans Henriks van de BIMspecialist, namens het VNK, meerdere scenario’s uitwerken. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren.

Heeft u vragen over het moduleren van kalkzandsteen wanden?

Dan verwijzen wij u graag door naar onze kennispagina BIM – Calduran Kalkzandsteen en de ILS Kalkzandsteenwanden.