SBB klaar voor de Wet Kwaliteitsborging

20-02-2023

Ton van Zijtveld, Coördinator Duurzaamheid en Innovatie bij SBB Ontwikkelen en Bouwen neemt ons mee in de voorbereidingen die zij binnen het bedrijf treffen voor de aankomende Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Een van de belangrijke onderdelen van de nieuwe wet is dat er tijdens de bouw gecontroleerd wordt of het gemaakte bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Om goed voorbereid te zijn op deze controles heeft SBB al enkele projecten volgens de nieuwe regels van de Wkb uitgevoerd.

Een voorbeeld is het project Sluiseiland in Vianen. Hier werkt SBB nauw samen met een externe kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger begeleidt het hele proces vanaf het maken van de risicoanalyse tot en met het afgeven van de verklaring kwaliteitsborging. Een goed leerproces over, hoe je zo goed mogelijk de kwaliteitsborging implementeert in het bouwproces.

Kennisdeling staat voorop
Het continu inzichtelijk maken én houden van de kwaliteit van het werk, begint met een gedegen kennisdeling. Wij vragen onderaannemers en leveranciers vooraf aan te tonen dat hun onderdeel voldoet aan het bouwbesluit. Vervolgens gaat de kwaliteitsborger aan de slag met het keuringsplan. In het keuringsplan staat aangegeven welke controles door de aannemer en onderaannemers en leveranciers gedaan moeten worden én met welke frequentie. Dit betekent dat de uitvoerder van SBB, de onderaannemers en leveranciers naast visuele controles, nu ook met checklists en foto’s de kwaliteit van het werk vastleggen. Samen met de controles door de kwaliteitsborger, ook wel reality checks genoemd, de beoordeling van de aangeleverde documenten en de rapportages van de aannemer en zijn onderaannemers en leveranciers, beoordeeld de kwaliteitsborger of het gebouw voldoet aan de regelgeving.

Bewustwording
Wij zetten de VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging) van SWK in. In dit instrument heeft de aannemer een belangrijke rol in het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Het voordeel van deze aanpak is dat de uitvoering gebruik maakt van checklists waarop exact staat aangegeven waarop gecontroleerd moet worden en dat niet de kwaliteitsborger maar onze eigen uitvoerder de controle uitvoert. Op deze manier ontstaat er binnen het uitvoeringsteam nog meer bewustwording die uiteindelijk kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft.

Tijdig gestart
De wet Wkb zal in eerste instantie enkel gaan gelden voor projecten in de gevolgklasse 1 zoals grondgebonden woningen. Wij hebben besloten om ook bij hoogbouw de keuringen te gaan uitvoeren zoals deze gelden voor grondgebonden woningen. Op deze manier is onze organisatie vroegtijdig ingericht op het bouwen onder de Wkb.