Samen één taal spreken

08-04-2021

In het gehele bouwproces vanaf ontwerp tot uitvoering wordt door de diverse partijen productinformatie uitgewisseld. Dit gaat als volgt:

  1. De architect krijgt informatie van ons over de afmetingen en sterkte van bijvoorbeeld vellingblokken. Vervolgens legt hij/zij deze vast in het bestek of beter nog in het BIM-model.
  2. De aannemer bestelt deze blokken via de bouwmaterialenhandel voor de uitvoering.
  3. Calduran factureert deze blokken via de bouwmaterialenhandel. In de uitvoeringsfase zit aan de primaire productinformatie zoals afmetingen en druksterkte ook de prijzen en verpakkingsgroottes gekoppeld.

Al deze communicatie gebeurt tegenwoordig gelukkig steeds meer digitaal. Voorheen werkten we nog veel met ingescande documenten. Tegenwoordig verzamelen we alles in een database.

Verwarring communicatie voorkomen
Wanneer we bij metselstenen spreken over dikte, dan wordt de hoogte bedoeld. Zo heeft een Amstelformaat een dikte van 72 mm. Dit betekent dus dat de hoogte van de metselsteen 72 mm is. De muurdikte is 102 mm. Als er bij elementen wordt gesproken over ‘dikte’ dan bedoelen we meestal de wanddikte. Bij een E120 is de wanddikte dus 120 mm.

Door deze verwarring, kunnen er dus makkelijk fouten in de communicatie ontstaan. Om deze te voorkomen is het belangrijk om voor de belangrijkste producteigenschappen uniforme afspraken te maken. In dit geval dus niet over dikte spreken maar over producthoogte en -breedte. Hier is met de harmonisatie van Europese normen al een grote slag gemaakt.

ETIM-codering

De laatste stap is dat men aan deze informatie een universele code hangt waarbij deze voor alle producten zoveel mogelijk gelijk is. Ketenstandaard heeft hiervoor een universele code: de ETIM-codering. Het is de bedoeling dat alle fabrikanten deze ETIM-codering gaan invoeren. NVTB (vereniging van producenten) en HIBIN (vereniging van handelaren) doen mee aan de promotie. HIBIN is onlangs gestart met een Convenant waarin fabrikanten gevraagd wordt de stap te nemen hun producten te voorzien van de ETIM-codering. Calduran steunt dit initiatief en heeft daarom ook het convenant ondertekend. Het einddoel komt hiermee een stuk dichterbij: een soepele en foutloze informatie-uitwisseling tussen alle partijen in de bouwkolom.