Onderzoek: Kalkzandsteenwanden met niet- hechtende uitwendige wapening

03-06-2022

Kalkzandsteen beschikt net als beton over een hoge druksterkte, maar heeft een geringe treksterkte. In betondoorsnedes wordt hechtende wapening toegevoegd, omdat in balken of bepaalde stabiliteitswanden trek gaat ontstaan. Kalkzandsteen is niet geschikt in combinatie met  hechtende wapening. Maar wat nou als we een kalkzandsteenwand voorzien van niet-hechtende wapening? Dit heeft de Technische Commissie Stapelbouw  bij de TU Eindhoven laten onderzoeken.

In 2017 is er door middel van proeven  onderzoek gedaan naar dit principe. Tijdens het onderzoek werd een wand van 2,70m hoog voorzien van niet-hechtende wapening. Hieruit kwamen veel belovende resultaten en vanuit dit onderzoek is er een rekenmodel opgesteld. Het rekenmodel isin het VNK statica 6.0 rekenprogramma geïmplementeerd.

Nu is het rekenmodel alleen geschikt  voor 1 bouwlaag. Maar vanuit de behoefte om dit principe ook toe te kunnen passen in grondgebonden woningen met 2 bouwlagen, worden er op dit moment bij de TU Eindhoven proeven gedaan met een opstelling van 2 bouwlagen (het principe van actieve penanten maken, uit passieve penanten, om zo met minder stabiliteitspenanten toe te kunnen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van dit jaar zal, er na de analyse van de resultaten, een rekenmodel worden opgesteld voor het ontwerpen van een dergelijke stabiliteitswandwand. In een latere fase zal deze ook toegevoegd worden aan het VNK-statica rekenprogramma.