Kijkje in de keuken ‘afdeling engineering’

20-02-2023

Hoe zorgt de afdeling Engineering van Calduran ervoor dat de kalkzandsteenproducten zo goed mogelijk op de bouw worden geleverd?  Op het voorblad van het meegeleverde tekenboekje van Calduran staan bijvoorbeeld altijd een tekenaar (vanuit de tekenkamer) en een projectcoördinator (vanuit projectbureau) vermeld, maar hoe gaan zij eigenlijk te werk? Wij geven graag een kijkje in de keuken om uit te leggen welke werkzaamheden nodig zijn om de uiteindelijke kalkzandsteenwanden te produceren.  

Engineeringsprocedure

Onze engineeringsprocedure is voor standaard projecten (zonder lateiservice) 7 weken. We starten met de voorbereiding wat circa één week duurt, waarin het Projectbureau het dossier klaarmaakt voor de tekenkamer. Met de projectvoorbereiding van de aannemer worden de uitgangspunten voor het tekenwerk afgestemd. Zodra wij de actuele en complete werk- en constructietekeningen hebben ontvangen, kunnen wij verder met het tekenproces.

Nadat het dossier compleet is en wordt vrijgegeven aan de tekenkamer, kan het tekenproces beginnen. Hiervoor heeft de tekenkamer circa drie weken de tijd. Aan de hand van de gemaakte afspraken, de ontvangen tekeningen/modellen en informatie van de constructeur worden de voorlopige wanden uitgetekend. Vervolgens worden deze ter controle aan de werkvoorbereiding van de aannemer voorgelegd. Deze communicatie verloopt meestal via de Calduran Webviewer. In een digitale BIM-samenwerking streeft Calduran er naar deze uitwisseling te doen met behulp van cloudoplossingen, BIM-(3D) modellen en BCF opmerkingenbestanden. De door de aannemer gemaakte opmerkingen en aanvullingen worden door de tekenaar verwerkt en nog eenmaal aan de aannemer voorgelegd. Na zijn goedkeuring worden de wanduitslagen definitief en gereedgemaakt voor de afdeling Logistiek en voor de productie van Calduran. Afspraken over de levering worden altijd gemaakt met de afdeling Logistiek.

Communicatie zagerij

Het tekenwerk wordt digitaal naar onze zagerij gestuurd en volledig automatisch gezaagd. De pasblokken worden op pallets geplaatst en op het tasveld met de juiste bestickering klaargezet voor de levering. De hele elementen en de kimmen worden vanuit de bulkvoorraad geleverd.

Om zo veilig mogelijk en ook voor de verlijming zo voordelig mogelijk te zagen, worden wanden soms gecombineerd. Hierdoor wordt het aantal te leveren pallets verminderd wat de ladingzekerheid ten goed komt, maar ook meer ruimte geeft op de werkvloer. Op deze manier kunnen maximaal 3 wanden worden gecombineerd. De gecombineerde wanden zijn in de plattegrond met een lijn met elkaar verbonden en worden in een overzicht rechtsonder opgesomd.

In de fundering kunnen soms meer wanden worden gecombineerd. Deze wanden bevatten meestal maar één pasblok. Door meer wanden samen te voegen wordt voorkomen dat de fundering vol met pallets komt te staan. Deze wandcombinaties zijn te herkennen aan een letter (A, B, C, …) en worden in de plattegrond aan de rechterkant in een opsomming weergegeven.

Tijdens bovenstaand proces is er veel contact tussen de aannemer, de tekenkamer en het projectbureau. Het Projectbureau heeft hierbij voornamelijk een coördinerende rol: is het tekenwerk op tijd verstuurd en retour i.c.m. de leverweek? Maar daarnaast ook het verwerken van de eventuele wijzigingen en aanvullingen op definitief tekenwerk.

De Tekenkamer heeft voornamelijk contact met de werkvoorbereider van de aannemer bij aanvang van het tekenwerk en tijdens het tekenproces.

Vervolg

De volgende keer gaan we wat verder in op de wandenboekjes, hoe komt dit tot stand en wat is het voordeel hiervan?