Kalkzandsteen in de fundering

09-12-2019

In delen van Nederland waar de grond voldoende zanderig en draagkrachtig is, kan “op staal” worden gefundeerd in plaats van op betonnen heipalen. Na het storten van een betonplaat op een vorstvrij niveau, moeten de wanden nog wel tot aan de onderkant van de begane vloer worden gemaakt. Dit kan goed met kalkzandsteen omdat dit een goed vochtbestendig en draagkrachtig materiaal is. Veelal gebeurd dit met handmatige lijm- of metselblokken maar vaak kan dit veel efficiënter door gebruik te maken van het elementensysteem.

Door de grote elementafmetingen kan een hogere verwerkingssnelheid bereikt worden. Als u de betonstrook vlak afstort en de hoogte tot onderkant begane grondvloer overeen laat komen met een elementhoogte van 538 of 648 mm, scheelt dat veel tijd. De laag elementen stelt u dan gelijk in de (lijm)mortel. Indien u de betonstrook niet vlak wilt afwerken of een iets grotere wandhoogte heeft, is het mogelijk om de elementen op een kimblok te plaatsen.

Kimblokken zijn er van 25 tot 120 mm hoogte. Voor de kimvoeg houdt u gemiddeld 20 tot 30 mm hoogte aan. Als u er daarbij ook nog voor kan kiezen om het buitenblad in kalkzandsteen uit te voeren, dan scheelt dit veel vierkante meters metselen. Het lijmen van elementen gaat veel sneller dan het met de hand metselen, want met 2 elementen van 648 mm hoog plaats je meer dan 1 m2 lijmwerk waar normaal gesproken meer dan 70 metselstenen in gaan.

Deze werkwijze kan met rijtjeswoningen maar ook voor appartementen. Zeker als de begane grondvloer nog iets verhoogd is. Bij appartementen worden ter plaatse van de bouwmuren, vanwege de akoestisch ontkoppelde vloeroplegging, meerdere elementen tegen elkaar geplaatst. U moet er wel voor te zorgen dat een elementenstelmachine over een vaste ondergrond kan rijden. Ook kunt u voor het plaatsen gebruik maken van een 10-ton meter kraan.

Zorg voor een goede ondergrond om de elementen op te plaatsen (bv twee steigerdelen) zodat deze niet vervuilen.

Bouwbedrijf Van Wijnen Harderwijk heeft voor elementen in de fundering gekozen bij het project de Ruijtersweide in Eemnes.

Kortom:

  1. Maak een vlakke funderingsstrook
  2. Zorg ervoor dat wandhoogte van bovenkant betonstrook tot onderkant vloeroplegging overeenkomt met de elementhoogte van 648 of 538 mm.
  3. Of kies voor deze hoogte de elementhoogte plus de kimhoogte (van 45 tot 150 mm).
  4. Zorg voor een vlakke/verharde werkvloer (rijplaten o.i.d) voor de stelmachine of gebruik een 10-ton-meter kraan.
  5. Neem indien mogelijk ook het buitenspouwblad mee tot 350 mm onder maaiveld niveau. Steun deze lokaal af naar het binnenblad.
  6. Zorg voor een goede plek uit te opperen materiaal (bv steigerdelen).