JA, dit is een BIM-project!

08-04-2021

Het engineeringsteam van Calduran wordt gevormd door de projectvoorbereiding en de tekenkamer. Projecten die binnenkomen bij Calduran worden door onze projectvoorbereiders gecontroleerd op hun BIM-waardigheid. Dit betekent in hoeverre kan een project behandeld worden als een BIM-project? Vervolgens wordt het project door de tekenkamer klaargemaakt voor productie.

Het project zal als volgt op een van de onderstaande werkwijzen worden uitgewerkt:

 1. 2D
  Hoewel BIM steeds verder oprukt komt het nog regelmatig voor dat projecten 2D worden aangeboden. Deze projecten werken we op de “ouderwetse” manier uit. Het uitwisselen van gegevens gaat dan via een pdf-bestand of via de Calduran Webviewer.
 2. BIM
  Het uitgangspunt bij een BIM-project is dat Calduran het aangeleverde IFC-model importeert en verrijkt. Hierbij is het natuurlijk erg belangrijk dat het aangeleverde model van goede kwaliteit is en voldoet aan de BIM Basis ILS en de ILS voor kalkzandsteen. In een vroeg stadium kunnen wij hierin adviseren. Een proef-import kan soms laten zien waar de knelpunten zitten.Komt een BIM-project bij ons binnen dan voeren onze projectvoorbereiders eerst een modelcheck uit op het model. Hiervoor gebruiken we Solibri en een checklist. Als alle punten in deze checklist afgevinkt zijn, en er geen clashes of andere afwijkingen worden gevonden, dan spreken we van een BIM-project. Om tot een importwaardig model te komen worden de eventuele onvolkomenheden met de klant besproken.
  Het uitwisselen van gegevens vindt in geval van een BIM-project plaats als BCF- of SMC-bestand en/of via de Calduran Webviewer. De afdeling engineering importeert eenmalig het door de klant aangeleverde IFC-bestand. In de controleronde zal door ons een IFC-aspectmodel worden geleverd. Als de wanduitslagen definitief zijn zal het productiemodel als IFC worden geleverd.
 3. 3D
  Projecten waarbij modellen niet voldoen aan onze BIM-voorwaarden noemen we 3D-projecten. Dat zijn soms projecten die worden ingebracht als BIM-project, maar waarbij het model niet voldoet aan onze BIM-eisen. Het kan ook een 2D-project betreffen waarbij een 3D-model aanwezig is. Als de aannemer het wenst, bijvoorbeeld omdat hij de intentie heeft om in de toekomst meer met BIM te gaan doen, dan kunnen we eventueel een modelcheck uitvoeren. Ook hiervoor gebruiken we Solibri en een checklist.
  In de meeste gevallen zullen deze modellen ter info worden gebruikt. Mocht het model kwalitatief van een dusdanig niveau zijn, dat we het als basis kunnen gebruiken voor het productiemodel, dan zullen we dat natuurlijk niet nalaten.De gegevensuitwisseling gaat via een pdf-bestand of via Calduran Webviewer. Het leveren van een IFC van het productiemodel is mogelijk.

BIM is en blijft belangrijk voor Calduran. BIM betekent ook samenwerken. We zullen daarom blijven werken aan onze processen en zullen u ondersteunen daar waar mogelijk.