Buitenwanden ‘IsExternal’ altijd benoemen als ‘True’

08-04-2021

In de BIM Basis ILS versie 2.0 wordt de eigenschap ‘IsExternal’ vrijgelaten voor eigen interpretatie. Daar waar in versie 1 wordt gezegd dat binnenblad en buitenblad beide de eigenschap ‘IsExternalTrue’ behoren te krijgen is versie 2.0 daar minder strikt in. Wij blijven om meerdere redenen vasthouden aan de omschrijving uit de “oude” versie:

  1. De omschrijving van buitenwanden zoals in NL/SfB is aangemaakt luidt: “verzameling van constructieve buitenwanden, die de begrenzing vormen van het gebouw, gerekend vanaf de bovenzijde van de funderingsconstructies tot aan de onderzijde van de dakconstructies”. 
  2. Internationale definitie: “Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building”.
  3. O.a. voor de thermische berekening dient het gehele element (buitenwand) de eigenschap IsExternalTrue te krijgen.
  4. Diverse marktpartijen hanteren de definitie conform RVB BIM Norm ‘IsExternal’ verplicht: [TRUE/FALSE] waarbij, TRUE de waarde toegekend aan ieder element grenzend aan de buitenlucht of in contact met de bodem. De elementen vormen de (thermische) schil van het bouwwerk. Indien een gevelconstructie uitgesplitst gemodelleerd is in haar samenstellende delen, dan heeft elk onderdeel van het gevelpakket (dus zowel het buitenspouwblad, de isolatie, als het binnenspouwblad) de waarde TRUE. Een element dat omwille van haar vormeenheid zowel binnen als buiten de thermische schil valt, heeft de waarde TRUE, aangezien tenminste een deel van dit element mede de warmteweerstand van het aan de buitenlucht grenzende bouwdeel zal bepalen (Rc-waarde).
  5. Het automatisch bepalen van de hoeveelheid te leveren spouwankers is gebaseerd op de eigenschap ‘IsExternalTrue’.