Inbraakwerendheid en weerstandsklasse kalkzandsteen, hoe zit dat?

03-06-2022

Bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen van buitenwanden van woningen moeten inbraakwerend zijn, volgens weerstandsklasse 2 (NEN 5096). Hiermee wordt gewaarborgd dat nieuwbouwwoningen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop hang- en sluitwerk is aangebracht.

De beproevingen zijn in de basis ontwikkeld voor de kozijnen, maar de beproevingsmethode, zoals uitgewerkt in deze normen, wordt soms ook gebruikt voor de gehele wandconstructie. En dan met name bij wandconstructies met een andere gebruiksfunctie zoals bij vliegvelden, banken, politiebureaus of penitentiaire inrichtingen. Meestal zijn de eisen dan verhoogd naar een weerstandsklasse 3, 4 of 5.

NEN 5096
De NEN 5096 is een Nederlandse norm en in Nederland ontwikkeld. Daarnaast is er op Europees niveau ook een vergelijkbare norm, de NEN-EN 1627. In grote lijnen lijken deze normen op elkaar, maar in  detail verschillen deze. In NEN 5096 wordt gesproken over WK2-WK6 (weerstandsklasse) i.p.v. RC2-RC6: “Resistance Class”. Voor beide normen gelden iets andere eisen voor de maximale doorbraakopening en specifieke eisen voor hang- en sluitwerk.

De testen die zijn uitgevoerd op Calduran kalkzandsteenwanden voldoen zowel aan de NEN 5096 als de NEN-EN 1627. Hierbij zijn zowel de statische, dynamische als manuele beproevingen uitgevoerd.

De meeste kozijnen in buitenwanden bevinden zich in een spouwmuur van twee wanden van minimaal 100 mm dik. Deze  wandopbouw voldoet ruim aan de gebruikelijke weerstandsklasse 2.

Voor de hogere klassen 3 en 4 heeft Calduran de volgende testen laten uitvoeren:

De beproevingsrapporten zijn geldig voor Calduran kalkzandsteen lijmblokken en elementen, verlijmd met Calduran lijmmortel en vervaardigd volgens KOMO wandattest IKB1211; wanden van Calduran kalkzandsteen. Bij niet-dragende wanden dient de bovenzijde van de wand zijdelings gesteund te worden door een bovenliggende vloer of constructie.

Wil je naar een RC van 5 of 6? Dan zal er volgens de DIN-EN 1996/NA een minimale wanddikte benodigd zijn van 240 mm met een druksterkte van CS20.

Vragen over testrapport? 

Voor meer informatie of het opvragen van een testrapport neem contact op met de afdeling Techniek en Advies.