Gebruik BCF-info verbeterd

06-10-2021

In ieder BIM-project is het van groot belang om de werkvoorbereiding en uitvoering gezamenlijk af te stemmen. Calduran maakt graag afspraken op BIM-gebied om de informatiestromen zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden op basis van openBIM. Bij openBIM zijn projectdeelnemers vrij in hun keuze van de software. Uitwisseling van modellen vindt hierbij plaats in het bestandsformaat IFC en commentaar op elkaars modellen in het bestandsformaat BCF.

Calduran heeft zijn modelleersoftware dusdanig verbeterd dat het nu mogelijk is om de BCF-informatie op de juiste plek in het model te kunnen lezen en verwerken. Voorheen was BCF import al mogelijk, maar waren de opmerkingen niet direct aan de juiste positie gekoppeld. Dit gaf uiteraard veel zoekwerk.
Wanneer met de modelchecksoftware de issues op de correcte manier zijn gekoppeld aan het Calduranmodel, dan zullen na import van de BCF deze opmerkingen op de juiste plek in ons model verschijnen.

Belangrijk bij BCF is dat issues kort en duidelijk worden omschreven. Dit voorkomt misverstanden en onnodig heen en weer sturen van bestanden.

Een toelichting op het gebruik van BCF t.b.v. BIM-communicatie kunt u vinden op:
Memo gebruik BCF
https://www.bimloket.nl//documents/BCF-kaart_infographicA4.pdf