DRAAGKRACHT voor verbeteren circulariteit van grondstoffen

29-04-2020

Calduran gebruikt al jaren het productie-uitval en zaagafval om nieuwe kalkzandsteen van te maken. Om de circulariteit van grondstoffen, die vrijkomen bij sloop, te bevorderen en specifiek die van kalkzandsteen is vanuit het TNO een werkgroep opgestart. Vanuit het VNK is Calduran deelnemer van deze werkgroep. Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd zoals sloopbedrijven, afvalverwerkers, kalkzandsteen bewerkers en een bouwbedrijf.

In de praktijk zijn er vaak processen of gewoontes die een nieuwe ontwikkeling belemmeren, zo ook bij circulariteit. De werkgroep heeft daarom het bouwproces en de grondstofstromen in beeld gebracht. De knelpunten worden geïnventariseerd en geanalyseerd, zodat er vervolgens naar een oplossing kan worden gekeken. Een van de punten die naar voren kwam is: hoe gaan we om met vervuilingen in het puin die zich aftekenen aan het oppervlak van de nieuwe kalkzandsteen? Getracht wordt om dit project eind 2020 af te sluiten met een pilot.

Kijk hier voor meer informatie over Duurzaamheid.