DRAAGKRACHT voor veiligheid – Calduran Covid-19 update

20-05-2020

Het is inmiddels 9 weken geleden sinds de overheid vergaande maatregelen heeft afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Deze maatregelen hadden ook gevolgen op de manier hoe mensen maar ook zeker bedrijven met elkaar omgaan. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd.

Inmiddels lijken de genomen maatregelen effect te hebben en neemt het aantal nieuwe besmettingen af. Dit neemt niet weg dat hiermee ook alle maatregelen komen te vervallen. Wij moeten met elkaar alert blijven en onze manier van werken hierop aanpassen om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

Ook bij Calduran zijn wij hier druk mee bezig. U heeft hier wellicht niet veel van gemerkt en dat is ook ons doel. Calduran streeft er naar alle leveringsafspraken na te komen en de services die u van ons gewend bent te kunnen blijven leveren, maar dan op een veilige en verantwoordelijke manier. Wij voorzien op dit moment dan ook geen acute problemen. Daarnaast wordt getracht om overleggen zoveel mogelijk digitaal te voeren, via de kanalen die hiervoor beschikbaar zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn dan proberen wij uiteraard op locatie aanwezig te zijn, mits de maatregelen worden gewaarborgd.

Tot slot schaart Calduran zich achter de gezamenlijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland zoals deze is uitgegeven door de overheid en aan de bouw- en technieksector gerelateerde brancheorganisaties. Samen bereiken we meer en Calduran staat voor u klaar om deze uitdaging met u aan te gaan.