Ben Kruseman met pensioen

07-07-2022

Na een loopbaan van 35 jaar, gaat onze zeer gewaardeerde collega Ben Kruseman 26 juli met pensioen. Ben is binnen de markt bekend als business development manager van Calduran. Hij heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan over de kalkzandsteenindustrie. Hij droeg deze kennis met veel enthousiasme over aan collega’s, maar ook aan de markt.

Niet geheel onverwachts, gaat Ben de bouwsector nog niet helemaal loslaten. Hij blijft met zijn eigen bedrijf BeKruDo (Ben Kruseman Duurzaam ondernemen) nog een aantal uren beschikbaar als adviseur. Maar dit betekent wel dat het contact met Calduran, wat voorheen via Ben liep, op een andere manier wordt ingericht. Hieronder vindt u een overzicht met welke medewerker van Calduran u waarvoor kunt benaderen:

Bent u aannemer of opdrachtgever?

Neem dan vanaf 26 juli contact op met Simon Wijma, Salesmanager. Maak een connectie op LinkedIn met Simon of mail naar s.wijma@calduran.nl.

Bent u architect, constructeur, werkzaam voor de overheid of heeft u vragen over BIM?

Neem dan vanaf 26 juli contact op met Herman Ekkelkamp, Manager Marketing en Engineering. Maak een connectie op LinkedIn met Herman of mail naar h.ekkelkamp@calduran.nl.

Heeft u vragen over productontwikkeling?

Neem dan vanaf 26 juli contact op met Hans Verkleij, Productmanager. Maak een connectie op LinkedIn met Hans of mail naar H.Verkleij@calduran.nl.

Bedankt Ben voor je inzet, enthousiasme en bevlogenheid! We wensen je heel veel succes als pensionado.  We houden contact.