CE-markering en kwaliteitsverklaringen

Europese productnormen met CE-markering

Via de Construction Products Regulation (CPR) is de CE-markering voor bouwproducten ingevoerd. Daarmee kunnen producten vrij verhandeld binnen Europa.

De DoP-verklaring (waarin producteigenschappen zijn vastgelegd) is onderdeel van de CPR en daarmee ook onderdeel van de CE-markering. Alle vereiste CE-gegevens worden door Calduran op de afleverbon vermeld.

 

KOMO-kwaliteitsverklaring voor specifieke klantwensen

Een KOMO-kwaliteitsverklaring is een Nederlandse verklaring. De verklaring is bedoeld om een hoger kwaliteitsniveau te borgen, zodat producten voldoen aan specifieke klantwensen.

Deze eisen gaan verder dan de eisen in de Europese productnormen. Het gaat om de eisen vanuit het Bouwbesluit en andere gebruikerseisen. Bijvoorbeeld visuele eisen, zoals beschadigingen. Of eisen omtrent vervorming.

Overzicht kwaliteitsverklaringen

Bij Calduran willen we de beste productkwaliteit afleveren. Daarom hanteren we de volgende kwaliteitsverklaringen:

  • CE-prestatieverklaring: gebaseerd op de Europees geharmoniseerde productnorm.
  • KOMO-kwaliteitsverklaring/productspecificatie: voor productcertificatie. Deze verklaring omvat productiecontrole op de fabriek, ongeacht toepassing.
  • Erkend BB-aansluitdocument: hierin is vanuit het product de aansluiting op het Bouwbesluit vastgelegd.
  • KOMO-attest: hiermee worden niet alleen de eisen vanuit het Bouwbesluit voor het product afgedekt, maar ook de eisen voor het product in zijn toepassing.
  • NL BSB-certificaat: hiermee worden de eisen vanuit het Besluit Bodemkwaliteit afgedekt (uitloging van milieuvriendelijke stoffen).
  • ISO9001: het algemene kwaliteitsmanagementsysteem waarmee wordt gewerkt om alle interne processen onder controle te houden.
  • ISO14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering een passend milieubeleid is ontwikkeld en de uitvoering ervan geborgd is.
  • LCA milieu data: op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA) is alle milieu relevante productinformatie bepaald die dient als input voor de milieuprestatie berekening, zoals geregeld in het Bouwbesluit. Deze data is vanuit branchegetallen opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD).

Alle certificaten kunt u hier downloaden.