• Zijn de definitieve wanduitslagen binnen?
 • Is er een dilatatieadvies voor stenen/blokken aangevraagd?
 • Is er al een voorbespreking met de uitvoerder, een bouwplaatsbegeleider van Calduran en het lijmbedrijf georganiseerd?
 • Zijn benodigde producten besteld en zijn exacte leverdata vastgelegd:
  • Mortels, ankers en gereedschappen
  • Kwaliteit kimspecie
  • Voldoende schoren
  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Eventueel lijmblokken in juiste hoeveelheid (uitgekiend®)
 • Leidingwerk technische installaties max 100 mm boven vloer laten uitsteken ivm stelmachine
 • Wordt de losplaats goed ingericht? Zijn baddingen en afdekzeilen aanwezig?
 • Is de vloerrandbeveiliging aangebracht en zijn grote sparingen in vloeren dichtgezet?
 • Is krachtstroom voor elementenstelmachine aanwezig?
 • Is hoofdmaatvoering aangebracht?
 • Zijn voor natte en koude jaargetijden voldoende maatregelen getroffen? Bijvoorbeeld verpakte passtukken, afdekzeilen, grof (brekerszand) e.d. Zie infoblad Calduran Doorwerksysteem voor natte en koude jaargetijden op onze website.