Verwerking Hoogbouwelementen®

Voor meer informatie over Hoogbouwelementen®: zie productpagina.

Hoogbouwelementen® heeft een volumieke massa van 2200 kg/m3 en een druksterkte van CS36 of CS44. U past deze toe in situaties met hogere constructieve en/of geluidsisolerende eisen.

Hoogbouwelementen® is zwaarder dan gewone kalkzandsteen. Gebruik daarom bij de EH300, EH250 de elementenklem met een penafstand van 60 cm. Gebruik ook een opperklem met voldoende hijsvermogen.

Voor de verwerking van Hoogbouwelementen® gelden extra aandachtspunten:

 1. Gebruik een opperklem met een minimale hijscapaciteit van 1900 kg;
 2. Gebruik voor de EH250 en de EH300 de rode Calduran elementenklem met een penafstand van 600 mm en rode passtukkenklemmen met een verhoogde hijscapaciteit;
 3. Verwerk Hoogbouwelementen® en passtukken machinaal, volgens de door Calduran getekende wanduitslagen. Zorg bij verwerking voor hijsmaterieel met voldoende capaciteit. Hijsmaterieel kunt u bij ons huren.
 4. De kimblokken moeten minimaal dezelfde druksterkte hebben als de Hoogbouwelementen®;
 5. Voor het verkrijgen van een vlakke ondergrond: stel de kimblokken in Calduran Kimfix® (druksterkte 25 N/mm²);
 6. Gebruik als kimmortel Calduran Kimfix®. Deze mortel heeft een hogere druksterkte, van minimaal 25 N/mm2;
 7. Als u de bovenzijde van de wand moet uitvlakken (bijvoorbeeld bij passtukken), gebruik hiervoor dan ook Calduran Kimfix®;
 8. Verlijm de Calduran Hoogbouwelementen® ‘vol en zat’ met Calduran lijmmortel. Blijvende lintvoegdikte: 2 mm. Stootvoegdikte: 3 mm.
 9. Gebruik bij het stellen van de elementen minimaal 1 dook per element.
 10. Voor de verwerking leveren wij hulpmateriaal:
  – lijmbakken;
  – lijmscheppen;
  – ankers.
 11. De benodigde dilataties vermelden wij op de wanduitslagen.