Traditioneel metselwerk

  • Bij schoonwerkwanden spant u de draad aan de uiteindelijke zichtkant van het wandvlak. Schoon metselwerk van kalkzandsteen (kwaliteit speciaal) is altijd eenzijdig schoonwerk.
  • Gebruik als metselmortel Calduran Metselfix®. Deze mortel voldoet aan NEN-EN 998-2 (Metselmortels) en aan BRL1905 (Beoordelingsrichtlijn mortels voor metselwerk). De mortel heeft een sterkte van 10 N/mm2 (kwaliteit M 10). Bij gebruik van Calduran Metselfix® is voorbevochtigen van de stenen niet nodig;
  • Stenen en metselblokken hebben, indien u geen Calduran Metselfix® gebruikt, een vochtgehalte nodig van 5 tot 8 massaprocenten. Bij droog weer en bij verpakte materialen, de producten een dag van tevoren met leidingwater ruim bevochtigen. Indien u wilt controleren of de producten voldoende vochtig zijn, voert u de kruisproef uit.
    Kruisproef
    Bij de kruisproef neemt u een metselsteen of -blok, spreidt mortel op die steen en plaatst er vervolgens een ander blok of steen kruislings op. Wanneer u na enkele minuten de stenen van elkaar haalt, dan moet op beide hechtvlakken ongeveer evenveel mortel zijn achtergebleven. Is dat niet het geval, dan zijn de stenen meestal te droog en dient u ze nat te maken.
  • Metselblokken plaatst u bij vuil werk koud tegen elkaar aan. Bij het aanbrengen van de mortel voor de volgende lintvoeg zet u de verticale voegen vol. Houd bij schoonwerk een stootvoeg aan van 10 mm;
  • Haal zo mogelijk voor het uitkrabben van de minimaal 15 mm diepe voegen de profielen weg.