Metselverband

Zorg dat de overlap (het verband) minimaal 0,4 maal de hoogte van het blok of element bedraagt. Een lijmblok L 100/198 moet dus een overlap hebben van 0,4 x 200 mm = 80 mm en een element van 650 mm hoog 0,4 x 650 mm = 260 mm;