Metselblokken

Voor meer informatie over metselblokken, zie productpagina.

  • Metselblokken hebben een sterk zuigend en glad oppervlak. Daarom moeten ze vermetseld met een speciaal voor kalkzandsteen ontwikkelde mortel, zoals Calduran Metselfix®. Houd een lintvoeg aan van circa 10 mm. Bij vuil werk: plaats de blokken koud tegen elkaar aan. Tijdens het aanbrengen van de mortel voor de volgende lintvoeg de verticale mortelkamers van de stootvoegen vol zetten. Houd bij schoonwerk een stootvoeg aan van 10 mm.
  • Om de blokken te verwerken adviseren wij Calduran Metselfix® . Deze uitstekend hechtende mortel is speciaal ontwikkeld voor kalkzandsteen. Zeer geschikt voor de verwerking van zowel natte- als droge blokken. Leverbaar in 25 kg zakken of in 1m² mini silo’s.
  • Voor goede hechting: de stenen vooraf bevochtigen tot een vochtgehalte van 5% tot 8%. Bij gebruik van Calduran Metselfix® is vooraf bevochtigen niet nodig.
  • Dilataties: In wanden van kalkzandsteen dilataties aanbrengen.
    – Gefundeerde, dragende 100mm-wanden van Calduran metselblokken met een hoogte van 2,7 meter (zonder openingen): meestal om de 6,5 meter dilateren.
    – Dilateer op de plek van de sparingen.
  • Zijn er meerzijdige belemmeringen of hebben de wanden meerdere openingen? Pas dan de dilatatieafstand aan.
  • Vraag altijd een dilatatieadvies aan bij Calduran, afdeling Techniek & Advies.