KIM

Bij het lijmen van kalkzandsteenwanden brengt u eerst een kimconstructie aan. Hiermee creëert u een vlakke ondergrond voor het lijmen en de bovenste laag van de wand komt met de juiste kim op de goede hoogte, zodat u de vloer direct kunt opleggen.

Richtlijnen voor het maken van de kim:
 1. De kimvoeg wordt ontworpen met een dikte van 15 tot 30 mm. De onvlakheid van de vloer mag daarom niet meer zijn dan + of – 10 mm. Een te dikke kimvoeg beïnvloedt de draagkracht van de wand negatief. Neem daarom bij zwaar belaste wanden een dikker kimblok als de kimvoeg meer wordt dan 30 mm. Stel de kim aan de draad en in de dwarsrichting waterpas met een kimwaterpas;
 2. Gebruik een mortel van minimaal M10 (10 N/mm²) en niet de standaard mortel voor een gevelsteen (M5). Voor kalkzandsteenwanden met een druksterkte hoger dan CS20 gebruikt u minimaal een M25 mortel te gebruiken zoals de Calduran Kimfix.

  Benodigde sterkte kimspecie: 

 3. De druksterkte van de kimblokken moet minimaal hetzelfde zijn als die van de elementen in de wand.
 4. Vul de kopse kant van de kimblokken met lijm- of metselmortel;
 5. Breng de kim volledig dragend aan. Bij vloerranden is een maximale overkraging van 10 procent van de wanddikte toegestaan met een maximum van 15 mm;
 6. Om de kimspecie voldoende te laten verharden, brengt u de kim een dag voor het begin van het verlijmen aan. Houd bij lage temperaturen een langere tijd aan. Meer hierover vindt u in het adviesblad kimvoegsterkte.
 7. Bij vellingproducten kunt u de kim maken met vellingkimblokken van 48 mm of 98 mm hoog (met uitzondering van een V67 wand). Om bij vellingproducten een strak horizontaal voegenpatroon te krijgen, stelt u de kim zeer vlak;
 8. Bij doorbuigende ondergronden plaatst u de niet-dragende wanden langer dan 2 m op folie om aanhechting met doorbuigende ruwe betonvloeren te voorkomen. Bij wanden die rusten op stalen balken heeft dit geen effect. Breng de folie rechtstreeks aan op de ruwe vloeren, onder de kimspecie tot circa 400 mm van beide uiteinden.

  De folie moet voldoende breed zijn om langs de wanden om te kunnen zetten, zodat ook de cementdekvloeren vrij blijven van de wanden; wandgedeeltes korter dan 2 m en stabiliteitswanden niet op een folie plaatsen;

 9. Zet bij kimblokken hoger dan 120 mm de dilatatie van de wanden door in de kim;
 10. Niet-dragende wanden en akoestisch ontkoppelde binnenspouwbladen eindigen aan de bovenzijde van de wand circa 10 mm lager dan de overige wanden. Om gezaagde pasblokken aan de bovenzijde te voorkomen, kunt u de bovenkant van de kimlaag 10 mm lager plaatsen;
 11. Isolatiekimmen van cellenbeton hebben een lagere druksterkte. U mag deze uitsluitend toepassen na uitdrukkelijke goedkeuring van de (hoofd)constructeur. Calduran levert speciale isolatiekimblokken (Calduran ISO-kim). Deze kimblokken in CS20 kwaliteit hebben een hoge thermische isolatie.
  Kimblokken vlak in de specie plaatsen.