Elementen algemeen

Voor meer informatie over elementen: zie productpagina.

Verwerking van elementen 

 • Verwerk elementen en passtukken machinaal, volgens de door ons getekende wanduitslagen.
 • Elementen vol en zat verlijmen met Calduran lijmmortel. Blijvende lintvoegdikte: 2 mm. Stootvoegdikte: 3 mm.
 • Gebruik bij het stellen van de elementen minimaal 1 dook per element.
 • Voor de verwerking leveren wij hulpmaterialen:
  – lijmbakken;
  – lijmscheppen;
  – ankers;
  – hijsgereedschap;
  stelmachines.
 • De benodigde dilataties nemen wij op in de wanduitslagen.

Elementen verlijmen

 1. Een stelploeg van twee personen plaatst elementen met behulp van een stelmachine op de kimconstructie. Dat gebeurt volgens de meegeleverde wanduitslagen. Op het detailblad in het wanduitslagenboek staan voorbeelden van horizontale en verticale aansluitingen. Dit blad verklaart ook de symbolen in de wandaanzichten. Plattegronden geven alle wanden weer. Let hierbij vooral op de aangegeven kijkrichting. Gebruik tijdens het plaatsen van elementen de gekochte kunststof doken. Een dook per element in het dookgat tegenover de aansluitende stootvoeg.
 2. Bij een wand met een te grote speling zet u het laatste element aan de maat. Zet de eventuele ruimte in de voorlaatste voeg vol met metselmortel. Houd bij beton- of staalconstructies over de volle hoogte van de aansluiting 10 mm ruimte. Bouwmuren beginnen en eindigen in principe altijd in de spouw van de voor- en achtergevels. Hierin vangt u eventuele toleranties in de lengte van de wand op. Wanneer er geen sprake is van een spouw, maar bijvoorbeeld van een geïsoleerd buitenpleister systeem of van een spouw met harde isolatie schenk dan extra aandacht aan de juiste maatvoering. De bouwmuren mogen dan niet in de spouw door steken.      
  Vrij wanduiteinde                                            Wanduiteinde met staande voeg                 Wanduiteinde vertand
 3. Bij gebruik van metselprofielen en steldraad is er een constante mogelijkheid om tijdens de opbouw de wand te controleren op het te lood stellen en de vlakheid in de langsrichting.
 4. Bij gebruik van de korte stelpootjes zonder steldraad is deze constante controle mogelijkheid er niet. Er zal dan op een andere manier aandacht moeten worden besteed aan het te lood stellen en vlakheid in de langsrichting.
 5. Wanden voor het afschoren altijd controleren met een lange waterpas.