Aanwezige belemmeringen

Een wand wordt aan de uiteinden belemmerd te vervormen doordat deze aan één of twee uiteinden verbonden is aan een andere wand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • buigslap: de te beoordelen wand is aan het uiteinde verbonden met een dwarswand met een dikte kleiner of gelijk aan de dikte van de te beoordelen wand;
  • buigstijf: de te beoordelen wand is aan het uiteinde verbonden met een dwarswand met een dikte > (groter dan) de dikte van de te beoordelen wand; – onbelemmerd: links en/of rechts een vrij uiteinde
 Vuistregel dilataties